Światło Obrazu - Architektura

Kategorie Przyjaciele:

Romańskie budowle

Architektura romańska rozwinęła się razem z powstaniem zakonów Benedyktów oraz cystersów. To właśnie dzięki nim, zaczęto budować różne opactwa, obok nich kościoły a także świątynie, gdzie zatrzymywała się pielgrzymka. Jednak nie wszystkie kościoły wyposażone były w tak zwane krużganki. Miały one wielu wiernym pomagać w poruszaniu się i zwiedzaniu świątyń. Budowle romańskie charakteryzują się taką cechą, która posiada ciężką konstrukcję oraz łukowate podcienia, drzwi i okna. W średniowieczu, zazwyczaj w kościołach budowano sklepienia cylindryczne oraz sklepienia krzyżowe. Zazwyczaj odnoszono się do jednej frazy określającej te dwa, czyli sklepienie kolebkowe, które zawsze rozchodziło się pod kątem prostym. Ciężkie konstrukcje w romańskich kościołach podtrzymywane były poprzez masywne filary oraz grube ściany. W sumie takie podtrzymywanie było bardzo konieczne, bo bez niego nie było by już tak architektonicznie. Chociaż w późniejszych czasach wynaleziono inny sposób na podpórki. Były to konstrukcje techniczne, które charakteryzowały się nieco stylem gotyckim. W dzisiejszych czasach katedry i świątynie z architekturą romańską można spotkać w Norwich, Durham, Ely lub Peterborough.

Przeczytaj:

Realizm
Pewien prąd w sztuce plastycznej szacuje się na wiek dziewiętnasty a nazwano go mianem realizmu. Wiele można zawdzięczać w tym okresie temu nie bardzo znanemu francuzowi Gustawie Courbet, który żył w latach 1819-1877 (tysiąc osiemset dziewiętnasty-tysiąc...

Nieruchomość gruntowa
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana ruinami po byłym budynku mieszkalnym i gospodarczym, położona w obrębie Wołogoszczy, oznaczona numerem ewidencyjnym działki o powierzchni 0,8300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołogoszczy...

System przyporowy architektury
System przyporowy widziany jest od zewnątrz i przypomina nieco konstrukcję ażurową, a wygląd katedry upodabnia się do owada stojącego na rozstawionych kończynach, tak jak to można zobaczyć na przykładzie pięknej i jednej z najsłynniejszych...

Copyright @ 2010 Światło Obrazu - Architektura