Światło Obrazu - Architektura

Kategorie Przyjaciele:

Romańskie budowle

Architektura romańska rozwinęła się razem z powstaniem zakonów Benedyktów oraz cystersów. To właśnie dzięki nim, zaczęto budować różne opactwa, obok nich kościoły a także świątynie, gdzie zatrzymywała się pielgrzymka. Jednak nie wszystkie kościoły wyposażone były w tak zwane krużganki. Miały one wielu wiernym pomagać w poruszaniu się i zwiedzaniu świątyń. Budowle romańskie charakteryzują się taką cechą, która posiada ciężką konstrukcję oraz łukowate podcienia, drzwi i okna. W średniowieczu, zazwyczaj w kościołach budowano sklepienia cylindryczne oraz sklepienia krzyżowe. Zazwyczaj odnoszono się do jednej frazy określającej te dwa, czyli sklepienie kolebkowe, które zawsze rozchodziło się pod kątem prostym. Ciężkie konstrukcje w romańskich kościołach podtrzymywane były poprzez masywne filary oraz grube ściany. W sumie takie podtrzymywanie było bardzo konieczne, bo bez niego nie było by już tak architektonicznie. Chociaż w późniejszych czasach wynaleziono inny sposób na podpórki. Były to konstrukcje techniczne, które charakteryzowały się nieco stylem gotyckim. W dzisiejszych czasach katedry i świątynie z architekturą romańską można spotkać w Norwich, Durham, Ely lub Peterborough.

Przeczytaj:

Formy i styl
Rozwój nauki i techniki pozwolił na wznoszenie coraz bardziej nowoczesnych form architektonicznych, umożliwiających wygodne funkcjonowanie. Dziś obiekt architektoniczny może opierać się na konstrukcjach stalowych, żelbetowych oraz posiadać elementy...

Łuki gotyckie
W stylu gotyckim wielką i szczególna uwagę zwracano na artystów (malarzy), a przede wszystkim na ich talent, jakiego wymagano w tej architekturze. Liczyła się tu wytrzymałość materiałów, działanie obciążeń oraz rozkład sił. Zatem artyści...

Pięć cudów świata
Ciekawe jest, że spośród siedmiu cudów świata, aż pięć powstało w starożytnej Grecji. Jednym z nich był a świątynia Artemidy w Efezie ( dziś Turcja ) z VII wieku przed naszą erą. Zniesiona w stylu jańskim. Miła olbrzymie rozmiary ( 110...

Copyright @ 2010 Światło Obrazu - Architektura