Światło Obrazu - Architektura

Kategorie Przyjaciele:

Romańskie budowle

Architektura romańska rozwinęła się razem z powstaniem zakonów Benedyktów oraz cystersów. To właśnie dzięki nim, zaczęto budować różne opactwa, obok nich kościoły a także świątynie, gdzie zatrzymywała się pielgrzymka. Jednak nie wszystkie kościoły wyposażone były w tak zwane krużganki. Miały one wielu wiernym pomagać w poruszaniu się i zwiedzaniu świątyń. Budowle romańskie charakteryzują się taką cechą, która posiada ciężką konstrukcję oraz łukowate podcienia, drzwi i okna. W średniowieczu, zazwyczaj w kościołach budowano sklepienia cylindryczne oraz sklepienia krzyżowe. Zazwyczaj odnoszono się do jednej frazy określającej te dwa, czyli sklepienie kolebkowe, które zawsze rozchodziło się pod kątem prostym. Ciężkie konstrukcje w romańskich kościołach podtrzymywane były poprzez masywne filary oraz grube ściany. W sumie takie podtrzymywanie było bardzo konieczne, bo bez niego nie było by już tak architektonicznie. Chociaż w późniejszych czasach wynaleziono inny sposób na podpórki. Były to konstrukcje techniczne, które charakteryzowały się nieco stylem gotyckim. W dzisiejszych czasach katedry i świątynie z architekturą romańską można spotkać w Norwich, Durham, Ely lub Peterborough.

Przeczytaj:

Realizm
Pewien prąd w sztuce plastycznej szacuje się na wiek dziewiętnasty a nazwano go mianem realizmu. Wiele można zawdzięczać w tym okresie temu nie bardzo znanemu francuzowi Gustawie Courbet, który żył w latach 1819-1877 (tysiąc osiemset dziewiętnasty-tysiąc...

Drapacze chmur
Rewolucja przemysłowa wprowadziła możliwość korzystania z nowych materiałów, a to stało się przyczynkiem do wznoszenia coraz wyższych i skomplikowanych budowli- drapaczy chmur. Pierwsze drapacze wznoszono już pod koniec XIX wieku i wciąż...

Kościoły renesansu
Kościoły stawiano na podłużnym planie krzyża łacińskiego, a nawę główną od bocznych oddzielano kolumnami z rozpiętymi na nich półkolistymi arkadami. Sklepienie mogło być kolebkowe lub płaskie, zdobione kasetonami, czyli kwadratowymi płycinami,...

Copyright @ 2010 Światło Obrazu - Architektura